.
Organisationernas rättsliga ställning

Organisationernas rättsliga ställning

Carl Hemström

Om ekonomiska och ideella föreningar

Produkt-id: 4335656108076
ID: 7F69FBCDCCEB967185258199002971C4

349 kr (exkl. moms)

Organisationernas rättsliga ställning

Organisationernas rättsliga ställning

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Detta är en lärobok om ekonomiska och ideella föreningar, som främst är avsedd att användas i jurist- och ekonomutbildningarna. Med anledning härav har framställningen fått sin tyngdpunkt inom de delar av organisationsrätten som behövs för en förståelse såväl av organisationernas roll i det svenska samhället och inom det juridiska systemet som av hur de ekonomiska och ideella föreningarna fungerar internt och externt. Vissa delar av organisationsrätten har av angivna skäl fått en utförligare behandling än andra, som berörs mera kortfattat, och vissa mera periferafrågor berörs över huvud inte.I denna upplaga behandlas lagstiftning t.o.m. september 2010.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139205852.jpg", "type"=>"print", "product_id"=>"7F69FBCDCCEB967185258199002971C4", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"7F69FBCDCCEB967185258199002971C4", "verkid"=>"7F69FBCDCCEB967185258199002970FC8", "subject_areas"=>["Ekonomi"], "subtitle"=>"Om ekonomiska och ideella föreningar", "datechanged"=>"2024-05-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0720", "id"=>"48F8C36E5EB6206CC1257551005CA3C1", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Carl", "lastname"=>"Hemström"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"142", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"8", "priceresellers"=>"243", "size"=>"150", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2011", "publicerat_datum"=>"2011-01-14", "publicerat_timestamp"=>1294963200, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}