Organisation för utredningar om oredlighet i forskning
Utbildningsdepartementet

Organisation för utredningar om oredlighet i forskning

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska undersöka behovet av en ny hantering av ärenden som rör utredning av oredlighet i forskning och lämna förslag som säkerställer en tydlig och rättssäker hantering av misstänkt oredlighet.