Organisation av ett nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Organisation av ett nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport, tilläggsdirektiv

2500

25 kr (exkl. moms)

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2004.
Tryckt upplaga: