Organdonation. SOU 2015:84. En livsviktig verksamhet
Socialdepartementet

Organdonation. SOU 2015:84. En livsviktig verksamhet

Betänkande från Utredningen om donations- och transplantationsfrågor

44700

447 kr (exkl. moms)

Både i Sverige och internationellt råder en stor brist på organ som är lämpliga för transplantation. Väntan på transplantation är lång. Undersökningar visar dock att donationsviljan är hög bland den svenska befolkningen men samtidigt placerar sig Sverige under genomsnittet i Europa när det gäller donationsfrekvens. Detta innebär sammantaget att det finns ett behov av att se över bl.a. regelverk, rutiner, organisation och information till allmänheten för att identifiera förbättringsområden för det donationsfrämjande arbetet i Sverige.

Mot den bakgrunden har utredningen haft i uppdrag att föreslå hur antalet organdonatorer och tillgängliga organ kan öka i Sverige.
Särskild utredare: Anders Milton

Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 606
  • Utgiven: 2015
  • Serie: SOU 2015:084
  • ISBN/Best.nr: 978-913824352-7
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Kultur, Offentlig förvaltning