Organbevarande behandling för donation. SOU 2019:26
 • Hälso & sjukvard
 • Offentlig rätt
 • Skola och utbildning

Organbevarande behandling för donation. SOU 2019:26

Slutbetänkande från 2018 års donationsutredning (S 2018:04)

22500

225 kr (exkl. moms)

Organbevarande behandling för donation. SOU 2019:26

Organbevarande behandling för donation. SOU 2019:26

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 318
 • Utgiven: 2019
 • Serie: SOU 2019:026
 • ISBN/Best.nr: 978-913824935-2
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig rätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningens slutsats är bland annat att det kan vara godtagbart att under vissa förutsättningar vidta medicinska insatser och kroppsliga ingrepp på en levande människa för en annan människas skull. Man föreslår att medicinsk förutsättning för donation ska få utredas på en möjlig donator som får organbevarande behandling då han eller hon fortfarande lever. Detta dock först efter att vederbörandes inställning till donation utretts och visat att förutsättningar finns att donera.

Vidare föreslås att ingrepp inte får göras då donatorn haft en funktionsnedsättning som gjort att han eller hon inte förstått innebörden av ingreppet. Utredningen förslår att det så kallade närståendevetot försvinner. Utredningens förslag rör främst organbevarande behandling. Ambitionen har varit att skapa en tydlig och förutsebar lagreglering.Detta dock först efter att vederbörandes inställning till donation utretts och visat att förutsättningar finns att donera.

Särskild utredare: Sten Heckscher

För att ta del av analyser och förslag - köp ditt eget exemplar av utredningen!
Se längre ned för hänvisningar till delbetänkande och de direktiv som utredningen arbetat utifrån.