.
Ordningsvakter och väktare
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt
  • Förvaltningsrätt
  • Ordning och säkerhet

Ordningsvakter och väktare

Ebba Sverne Arvill, Yvette Glantz, Lars Tonneman

samt annan bevakningspersonal m.m.

75400

754 kr (exkl. moms)

Ordningsvakter och väktare

Ordningsvakter och väktare

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Behovet av ordningsvakter, väktare, skyddsvakter och annan bevakningspersonal har ökat i samhället bl.a. till följd av säkerhetsläget i Sverige och omvärlden. Det efterfrågas också en högre nivå av ordningshållning och bevakning än vad Polisen kan tillhandahålla.
Ordningsvakter och väktare samt annan bevakningspersonal m.m. behandlar
ingående de regler som styr ordningsvakters, väktares och skyddsvakters arbete. Dessutom redogörs för de författningar som gäller för sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter, flygplatskontrollanter, naturvårdsvakter, jakttillsynsmän, fisketillsynsmän, arrestantvakter och parkeringsvakter.

Boken tar upp de krav som ställs för auktorisation av bevakningsföretag och utbildningsföretag. Vidare innehåller den avsnitt om sekretess och tystnadsplikt, relevanta bestämmelser i brottsbalken, t.ex. hot och våld mot tjänsteman samt tjänstefel, och arbetsmiljöfrågor.

I denna andra upplaga behandlas den nya ordningsvaktslagen som trädde i kraft den 1 januari 2024. Den tar även upp relevanta rättsfall för olika frågor som behandlas i boken.

Ordningsvakter och väktare samt annan bevakningspersonal m.m. riktar sig till en bred målgrupp. Förutom bevakningsföretag, ordningsvakter, väktare, skyddsvakter och annan bevakningspersonal, torde myndigheter, domstolar, jurister, handläggare och andra som vill veta mer om bevakning ha nytta av boken. Den är lämplig att använda vid utbildningar av t.ex. ordningsvakter och väktare. Även den som överväger att upphandla bevakningstjänster torde
ha behållning av boken.