.
Ordningsvakter och väktare
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt
  • Förvaltningsrätt
  • Ordning och säkerhet

Ordningsvakter och väktare

samt annan bevakningspersonal

54300

543 kr (exkl. moms)

Ordningsvakter och väktare

Ordningsvakter och väktare

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Behovet av ordningsvakter, väktare och andra vakttyper har ökat i samhället under lång tid, men har accelererat de senaste åren. Det finns inga tecken på att behovet av vakter kommer att avta, snarare tvärtom.

Denna bok behandlar ingående de regler som styr väktares och ordnings- och skyddsvakters arbete. Den innehåller även en redogörelse för de lagar och förordningar som gäller för sjöfartsskyddskontrollanter, hamnskyddskontrollanter, luftfartsskyddskontrollanter, naturvårdsvakter, jakttillsynsmän, arrestantvakter och parkeringsvakter. Boken beskriver också de krav som ställs för auktorisation av bevakningsföretag och utbildningsföretag.

I boken beskrivs innebörden av ordningsvaktsförordnanden utförligt. Detsamma gäller ordningsvakters och väktares befogenheter. Även frågor om sekretess och tystnadsplikt samt relevanta bestämmelser i brottsbalken, t.ex. om hot och våld mot tjänsteman, behandlas, liksom vissa frågor om arbetsmiljö.

Ordningsvakter och väktare riktar sig till en bred målgrupp. Förutom till bevakningsföretag, ordningsvakter, väktare och övriga vakttyper riktar den sig till berörda myndigheter, jurister och andra som vill veta mer om bevakning eller som överväger att köpa bevakningstjänster. Boken kan med fördel användas som lärobok vid olika utbildningar.

EBBA SVERNE ARVILL är polisdirektör och chef för avdelningen för särskilda utredningar inom Polismyndigheten. Hon har varit byråchef hos Riksåklagaren, rektor för Polishögskolan och länspolismästare.

YVETTE GLANTZ är verksjurist och har arbetat inom Polismyndigheten sedan 2007, främst vid rättsavdelningen. Hon har tidigare arbetat som jurist vid andra myndigheter, i domstol och i Regeringskansliet.

LARS TONNEMAN är polismästare och har under ca 15 år varit chef för den enhet inom Polismyndigheten som ansvarar för föreskrifter och frågor som rör ordningsvakter, väktare och bevakningsföretag m.m.