.
Ordningslagen
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt
 • Förvaltningsrätt
 • Statsrätt
 • Ordning och säkerhet

Ordningslagen

Kazimir Åberg

Kommentarer och rättspraxis

0
Ordningslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Digital lagkommentar
 • Upplaga: 4B
 • Utgiven: 2021
 • Serie: Gula Biblioteket
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar: Förvaltningsrätt, Statsrätt, Ordning och säkerhet
 • Författare: Kazimir Åberg

Om boken

I denna upplaga kommenteras de ändringar i ordningslagen som är föranledda av förbudet mot maskering vid idrottsevenemang. Dessa regler trädde i kraft den 1 mars 2017 och har förts in i lagens 5 kap. Ändringarna i ordningslagen och övrig lagstiftning, som det hänvisas till i boken, liksom avgöranden eller uttalanden i rättspraxis har beaktats till och med den 1 mars 2017.