.
Ordning och reda i välfärden. SOU 2016:78.

Ordning och reda i välfärden. SOU 2016:78.

Betänkande från Välfärdsutredningen

55300

553 kr (exkl. moms)

Ordning och reda i välfärden. SOU 2016:78.

Ordning och reda i välfärden. SOU 2016:78.

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 856
  • Utgiven: 2016
  • ISBN/Best.nr: 978-913824522-4
  • Ämnen: Ekonomi, Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt

Om publikationen

Föreslår ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Syftet med utredningen är att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått.

Utredningen analyserar och ser över de regelverk som i dag används när privata aktörer anförtros att utföra välfärdstjänster. Det handlar om regelverket för upphandling och lagen om valfrihetssystem (LOV). Översynen syftar bl.a. till att lämna förslag om hur regelverken kan förenklas och göras mer flexibla och om hur de kan ändras för att förbättra förutsättningarna för idéburna aktörer. Utredningen har även haft i uppdrag att utreda om kapitalförsörjningsproblem utgör ett inträdes- eller tillväxthinder för sådana aktörer.

Vidare har det i utredningens uppdrag ingått att analysera frågor som berör öppenhet och insyn när det gäller hur offentliga medel används, prövning av de privata aktörernas ägare och ledning samt tillfälliga boenden för asylsökanden.

Särskild utredare: Ilmar Reepalu.
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!