Ordlista för tolkar Svenska Tyska
Språkrådet

Ordlista för tolkar Svenska Tyska

12500

125 kr

Utgivningsansvaret övergick den 1/1-13 till Språkrådet från Tolk- & översättarinstitutet.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Språkrådet
  • Omfång: 152
  • Utgiven: 1979
  • ISBN: 978-914070203-6