Ordlista för tolkar Svenska Tjeckiska
Språkrådet

Ordlista för tolkar Svenska Tjeckiska

12500

125 kr (exkl. moms)

Utgivningsansvaret övergick den 1/1-13 till Språkrådet från Tolk- & översättarinstitutet.