Ordlista för tolkar Svenska Ryska
Språkrådet

Ordlista för tolkar Svenska Ryska

21200

212 kr (exkl. moms)

Nu finns för första gången en översättning till ryska av den basordlista för tolkar som utgavs första gången 1970 och som reviderades och aktualiserades 1997. Den svensk-ryska tolkordlistan har utökats något och upptar i första hand fackord.

Utgivningsansvaret övergick den 1/1-13 till Språkrådet från Tolk- & översättarinstitutet.