Ordlista för tolkar Svenska Ryska
Språkrådet

Ordlista för tolkar Svenska Ryska

21200

212 kr (exkl. moms)

Författare:
Alla Lindqvist

Nu finns för första gången en översättning till ryska av den basordlista för tolkar som utgavs första gången 1970 och som reviderades och aktualiserades 1997. Den svensk-ryska tolkordlistan har utökats något och upptar i första hand fackord.

Utgivningsansvaret övergick den 1/1-13 till Språkrådet från Tolk- & översättarinstitutet.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Språkrådet
  • Omfång: 243
  • Utgiven: 2001
  • ISBN: 978-913831804-1