Ordlista för tolkar Svenska-Finska
Språkrådet

Ordlista för tolkar Svenska-Finska

12500

125 kr

Utgivningsansvaret övergick den 1/1-13 till Språkrådet från Tolk- & översättarinstitutet.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Språkrådet
  • Omfång: 152
  • Utgiven: 1986
  • ISBN: 978-914071704-7