Ordlista för tolkar Svenska Albanska
Språkrådet

Ordlista för tolkar Svenska Albanska

21200

212 kr (exkl. moms)

Den svensk-albanska ordlistan utarbetades och översattes utifrån den svenska basordlistan under åren 2009-2011 av en grupp albanska tolkar och översättare på Katrinebergs folkhögskola.
Utgivningsansvaret övergick den 1/1-13 till Språkrådet från Tolk- & översättarinstitutet.