Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. Prop. 2019/20:110
Försvarsdepartementet

Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. Prop. 2019/20:110

12200

122 kr (exkl. moms)

Det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland syftar till att stärka Sveriges och Finlands nationella försvar och ländernas förmåga att agera militärt tillsammans. Samarbetet omfattar operationsplanering och förberedelser för gemensamt operativt användande av civila och militära resurser i olika scenarier, exempelvis i händelse av territoriella kränkningar och väpnade angrepp.

I propositionen föreslås att det införs en ny lag för det operativa försvarssamarbetet med Finland, i vilken regeringen bemyndigas att fatta vissa beslut om att lämna respektive ta emot operativt militärt stöd inom ramen för samarbetet. Vidare föreslås ett antal lagändringar som syftar till att förbättra förutsättningarna för finska militära styrkor att lämna stöd till Sverige. Förslagen i propositionen bygger på de förslag som lämnats i betänkandet En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (SOU 2018:31, se länk till SOU:n längre ned).

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Försvarsdepartementet
  • Format: Broschyr
  • Omfång: 91
  • Utgiven: 2020
  • ISBN: PROP1920110
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Offentlig förvaltning