.
Operationerna Alfred och Selma. Brå rapport 2014:13

Operationerna Alfred och Selma. Brå rapport 2014:13

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö 2012–2014

19300

193 kr (exkl. moms)

Operationerna Alfred och Selma. Brå rapport 2014:13

Operationerna Alfred och Selma. Brå rapport 2014:13

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Under 2011 drabbades Malmö av en serie mordfall. När fem mord inträffade under loppet av två månader hamnade staden i centrum för rikspolitiken, och polisen utsattes för en mycket stark press att agera och få stopp på morden. För att hantera problemet inledde Polismyndigheten i Skåne Operationerna Alfred och Selma.

I operationerna arbetade poliser från andra delar av landet och personal från myndigheter som Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogden, Kustbevakningen, Skatteverket och Tullverket. Rapporten handlar om hur arbetet organiserades och hur myndigheterna samverkade för att stoppa skjutningarna och bekämpa den organiserad brottsligheten i Malmö.

Rapporten bygger på intervjuer med personer som deltog i Operationerna Alfred och Selma, samt en analys av olika dokument, såsom beslutsprotokoll, rapporter och PM.
Vill du ha löpande bevakning av publikationer från Brå? Då rekommenderar vi en stående order på Samtliga publikationer från Brå.