Operation digitalisering. ESO-rapport 2018:6
Finansdepartementet

Operation digitalisering. ESO-rapport 2018:6

En ESO-rapport om hälso- och sjukvården

18000

180 kr (exkl. moms)

Förslag på hur digitaliseringens potential bäst kan tas tillvara i den svenska vården. Slutsatsen, som Mårten Blix och Charlotta Levay för fram i rapporten, är att det behövs ett målinriktat nationellt arbete för en effektiv digital vård med ett anpassat ersättningssystem. För att få en smidig övergång till mer digitaliserad vård är det viktigt att vårdpersonalen involveras och får den kompetensutveckling som krävs. Det är också av största vikt att patienternas integritet skyddas vid all användning av sjukvårdsdata.
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 124
  • Utgiven: 2018
  • Serie: ESO-rapport 2018:06
  • ISBN/Best.nr: 978-913824877-5
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Hälso & sjukvard, Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning