Omvärld, säkerhet, försvar
Utrikesdepartementet

Omvärld, säkerhet, försvar

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Behandlar EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, GUSP. Debatten pekar på att det knappast finns politiska förutsättningar inom överskådlig tid för en gemensam försvarspolitik, än mindre ett gemensamt EU-försvar.

Beställs från EU-upplysningen, Riksdagen. Tel. 020-250 000. Fax 08-20 69 27.
Digital utgåva: