Omplacering
Norstedts Juridik

Omplacering

43300
Tryckt upplaga
Digital upplaga

433 kr (exkl. moms)

Författare:
Tommy Iseskog
Omplacering används som uttryck för olika förändringar av och inom ramen för en anställning. Arbetsgivaren har - som ett utflöde av sin rätt att leda och fördela arbetet - en viss möjlighet att omplacera arbetstagaren. I vissa andra fall har arbetsgivaren en skyldighet att erbjuda arbetstagaren omplacering om det är möjligt. I boken Omplacering, som nu finns i en helt omarbetad upplaga, redogör Tommy Iseskog för de juridiska spelregler som gäller beträffande olika situationer och olika anledningar till omplacering.
Ur innehållet:
1. Begreppet omplacering.
2. Omplacering vid arbetsbrist.
3. Omplacering under turordningsfasen.
4. Omplacering efter turordning.
5. Omplacering inför uppsägning av personliga skäl.
6. Omplacering inom ramen för anställningen.
7. Andra regler som påverkar eller inskränker arbetsgivarens omplaceringsrätt.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Inbunden bok
  • Omfång: 208
  • Utgiven: 2005
  • ISBN: 978-913910771-2

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Tommy Iseskog
Omplacering används som uttryck för olika förändringar av och inom ramen för en anställning. Arbetsgivaren har - som ett utflöde av sin rätt att leda och fördela arbetet - en viss möjlighet att omplacera arbetstagaren. I vissa andra fall har arbetsgivaren en skyldighet att erbjuda arbetstagaren omplacering om det är möjligt. I boken Omplacering, som nu finns i en helt omarbetad upplaga, redogör Tommy Iseskog för de juridiska spelregler som gäller beträffande olika situationer och olika anledningar till omplacering.
Ur innehållet:
1. Begreppet omplacering.
2. Omplacering vid arbetsbrist.
3. Omplacering under turordningsfasen.
4. Omplacering efter turordning.
5. Omplacering inför uppsägning av personliga skäl.
6. Omplacering inom ramen för anställningen.
7. Andra regler som påverkar eller inskränker arbetsgivarens omplaceringsrätt.
Målgrupp
Human Resources
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Publicerad: 2010-09-01
  • Version: 3
  • ISBN: 978-913910771-2