.
Omplacering
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Omplacering

Tommy Iseskog
Produkt-id: 7076513906854
ID: S-09D9ED1D36A8020985257F4500483B
Omplacering
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Omplacering används som uttryck för olika förändringar av och inom ramen för en anställning. Arbetsgivaren har - som ett utflöde av sin rätt att leda och fördela arbetet - en viss möjlighet att omplacera arbetstagaren. I vissa andra fall har arbetsgivaren en skyldighet att erbjuda arbetstagaren omplacering om det är möjligt. I boken Omplacering, som nu finns i en helt omarbetad upplaga, redogör Tommy Iseskog för de juridiska spelregler som gäller beträffande olika situationer och olika anledningar till omplacering.Ur innehållet:1. Begreppet omplacering.2. Omplacering vid arbetsbrist.3. Omplacering under turordningsfasen.4. Omplacering efter turordning.5. Omplacering inför uppsägning av personliga skäl.6. Omplacering inom ramen för anställningen.7. Andra regler som påverkar eller inskränker arbetsgivarens omplaceringsrätt.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139107712.jpg", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-09D9ED1D36A8020985257F4500483B", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-09D9ED1D36A8020985257F4500483B68", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F4500483B043", "subject_areas"=>["Arbetsrätt och arbetsliv"], "subjects"=>["Arbetsrätt"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0688", "id"=>"44E00CC312D7DABBC125753C002E244F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Tommy", "lastname"=>"Iseskog"}], "prodtype"=>"E-bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139316701", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"3", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2005", "publicerat_datum"=>"2005-10-28", "publicerat_timestamp"=>1130457600}