Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer. Ds 2017:49
Socialdepartementet

Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer. Ds 2017:49

9500

95 kr

Gör bland annat följande analyser:
  • Bestämmelserna om omedelbart omhändertagande i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga behöver förtydligas och kompletteras.
  • Skyddsbehövande barn och unga som vistas i Sverige omedelbart kan tas omhand om situationen är akut. Detta oavsett om de har hemvist utomlands eller har någon annan anknytning till utlandet.
  • Regleringen bör kompletteras med nya bestämmelser om handläggning, tidsfrister och förnyad domstolsprövning i internationella ärenden.
Köp Ds:n och ta del av kompletta analyser och förslag!
Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: