.
Omedelbart omhändertagande av barn och unga
  • Socialrätt

Omedelbart omhändertagande av barn och unga

Carl-Gustaf Tryblom, Tomas Törnqvist, Caroline Hellström
42500

425 kr (exkl. moms)

Omedelbart omhändertagande av barn och unga

Omedelbart omhändertagande av barn och unga

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Ett beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § LVU kan i många fall behöva fattas snabbt och beslutet måste kanske grundas på ett ofullständigt underlag. Eftersom det är en ingripande åtgärd ställs det samtidigt krav på en rättssäker handläggning. Det är delvis motstridiga intressen och det krävs att en handläggare har god kompetens och att socialnämnden har bra rutiner för att allt ska bli rätt.

Denna bok är till hjälp när man ska bedöma om förutsättningarna för ett omedelbart omhändertagande är uppfyllda och hur ett ärende enligt 6 § LVU ska handläggas. Genom omfattande hänvisningar till domstolsavgöranden och JO:s praxis ger boken praktisk vägledning för hanteringen i olika situationer.

Boken riktar sig i första hand till handläggare inom socialtjänsten, jurister i förvaltningsdomstolarna och jurister som arbetar som offentliga biträden i LVU-ärenden.