Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer. Prop. 2016/17:117
Justitiedepartementet

Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer. Prop. 2016/17:117

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår att det ska vara möjligt för kollektiva förvaltningsorganisationer att i sina stadgar begränsa medlemmarnas rätt att företrädas av ombud vid stämman. De nya reglerna skapar förutsättningar för en enklare hantering av fullmakter och begränsar också riskerna för att ombudsrätten missbrukas.Till skillnad från i andra föreningar finns i dag inte någon möjlighet för kollektiva förvaltningsorganisationer att begränsa rätten att anlita ombud. Ett och samma ombud kan företräda ett obegränsat antal medlemmar. Det kan vara betungande för organisationerna att hantera ett stort antal fullmakter och det finns en risk för att regelverket missbrukas av den som vill skaffa sig ett otillbörligt inflytande över verksamheten.I propositionen föreslår regeringen att det ska vara möjligt att begränsa medlemmarnas rätt att företrädas av ombud vid stämman. Bestämmelserna innebär att organisationerna i sina stadgar kan bestämma vem som får vara ombud och hur många medlemmar ett ombud får företräda, under förutsättning att det inte hindrar medlemmarna från att delta i beslutsfattandet på ett lämpligt och effektivt sätt.