Om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor (MSBFS 2010:4), ändrade föreskrifter. MSBFS 2018:12
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor (MSBFS 2010:4), ändrade föreskrifter. MSBFS 2018:12

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av MSBFS 2010:4.
Tryckt upplaga: