Om verkställighet för bestämmelserna om avgifter för tobaksprodukter; Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2018:05
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Om verkställighet för bestämmelserna om avgifter för tobaksprodukter; Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2018:05

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: