Om utsläpp till luft av svaveldioxid, kvävedioxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer, upphävande av föreskrifter. NFS 2013:4
Naturvårdsverket

Om utsläpp till luft av svaveldioxid, kvävedioxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer, upphävande av föreskrifter. NFS 2013:4

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver NFS 2002:26 fr.o.m. 2013-06-18.
Tryckt upplaga: