Om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror. Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2016:46
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror. Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2016:46

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: