Om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden); ändrade föreskrifter och allmänna råd
Sjöfartsverket

Om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden); ändrade föreskrifter och allmänna råd

6300

63 kr

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2008.

Ändring av SJÖFS 2006:36Prenumerera på SJÖFS
Produktdetaljer: