Om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden); ändrade föreskrifter och allmänna råd
  • Offentlig rätt

Om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden); ändrade föreskrifter och allmänna råd

6300

63 kr (exkl. moms)

Om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden); ändrade föreskrifter och allmänna råd

Om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden); ändrade föreskrifter och allmänna råd

Om publikationen

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2008.

Ändring av SJÖFS 2006:36 Prenumerera på SJÖFS