Om tillstånd för tillverkning på exemporeapotek; (LVFS 2010:12), föreskrift om ändning i Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:31
Socialstyrelsen/Läkemedelsverket

Om tillstånd för tillverkning på exemporeapotek; (LVFS 2010:12), föreskrift om ändning i Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:31

7000

70 kr (exkl. moms)

Från och med 1 juli 2015 ges Läkemedelsverkets författningssamling ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, HSLF-FS från Folkhälsomyndighetens, och HSLF-FS från Socialstyrelsen.