Om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter, Sjöfartsverkets föreskrifter. SJÖFS 2017:26
Sjöfartsverket

Om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter, Sjöfartsverkets föreskrifter. SJÖFS 2017:26

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: