Om testamentsförordnande
Norstedts Juridik

Om testamentsförordnande

28100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

281 kr (exkl. moms)

Författare:
Kent Källström
Hur skall ett testamente utformas? Vilka rättigheter och skyldigheter för testamentstagarna kan bestämmas i ett förordnande? I vilka fall kan arvingar och andra berörda få ett testamente ogiltigförklarat?

Testamentsrättens ändamål är att ge möjligheter för en person att bestämma hur kvarlåtenskap skall fördelas inom och mellan generationer. I denna bok behandlas hur avvägningen bör göras mellan de legala arvingarnas rätt att ärva i kraft av släktskap och testatorns rätt att bestämma över sin kvarlåtenskap, samt i vilken utsträckning arvingarna är skyldiga att beakta en avlidens olika viljeyttringar om kvarlåtenskapen. Framställningen bygger på den grundläggande principen att ett testamente skall vara rationellt såväl från samhällsekonomiskt perspektiv som från den legala arvsordningens perspektiv. I boken diskuteras också successionsrättens allmänna läror liksom tänkbara reformer inom testamentsrätten.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 130
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 978-913911302-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Kent Källström
Hur skall ett testamente utformas? Vilka rättigheter och skyldigheter för testamentstagarna kan bestämmas i ett förordnande? I vilka fall kan arvingar och andra berörda få ett testamente ogiltigförklarat?

Testamentsrättens ändamål är att ge möjligheter för en person att bestämma hur kvarlåtenskap skall fördelas inom och mellan generationer. I denna bok behandlas hur avvägningen bör göras mellan de legala arvingarnas rätt att ärva i kraft av släktskap och testatorns rätt att bestämma över sin kvarlåtenskap, samt i vilken utsträckning arvingarna är skyldiga att beakta en avlidens olika viljeyttringar om kvarlåtenskapen. Framställningen bygger på den grundläggande principen att ett testamente skall vara rationellt såväl från samhällsekonomiskt perspektiv som från den legala arvsordningens perspektiv. I boken diskuteras också successionsrättens allmänna läror liksom tänkbara reformer inom testamentsrätten.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Familjerätt
  • Publicerad: 2015-01-26
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911302-7