.
Om rätt att för personligt bruk införa läkemedel i Sverige, föreskrift om ändring (LVFS 1996:5), HSLF-FS 2016:67

Om rätt att för personligt bruk införa läkemedel i Sverige, föreskrift om ändring (LVFS 1996:5), HSLF-FS 2016:67

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Om rätt att för personligt bruk införa läkemedel i Sverige, föreskrift om ändring (LVFS 1996:5), HSLF-FS 2016:67

Om rätt att för personligt bruk införa läkemedel i Sverige, föreskrift om ändring (LVFS 1996:5), HSLF-FS 2016:67

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Ändring av LVFS 1996:5.
Från och med 1 juli 2015 ges Läkemedelsverkets författningssamling ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, HSLF-FS från Folkhälsomyndighetens, och HSLF-FS från Socialstyrelsen.