Om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror. Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2016:45
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror. Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2016:45

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: