.
Om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m, ändrade föreskrifter och allmänna råd (2009:4)

Om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m, ändrade föreskrifter och allmänna råd (2009:4)

Planerad utgivning under maj 2010.
6600

66 kr (exkl. moms)

Om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m, ändrade föreskrifter och allmänna råd (2009:4)

Om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m, ändrade föreskrifter och allmänna råd (2009:4)

Om publikationen

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Ändring i TLVFS 2009:4
Fritzes säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se