Om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m, ändrade föreskrifter och allmänna råd (2009:4)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m, ändrade föreskrifter och allmänna råd (2009:4)

6600

66 kr (exkl. moms)

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Ändring i TLVFS 2009:4
Tryckt upplaga: