Om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. (TLVFS 2009.4), ändrade föreskrifter. TLVFS 2013:7
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. (TLVFS 2009.4), ändrade föreskrifter. TLVFS 2013:7

7000

70 kr

Ändras av HSLFS-2015:21, TLVFS 2014:3. Ändring av TLVFS 2009:4.
Fritzes säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se
Produktdetaljer: