Om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m, ändrade föreskrifter och allmänna råd (2009:4)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m, ändrade föreskrifter och allmänna råd (2009:4)

6800

68 kr (exkl. moms)

Fritzes säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se
Produktdetaljer: