Om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m, ändrade föreskrifter och allmänna råd (2009:4)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m, ändrade föreskrifter och allmänna råd (2009:4)

6600

66 kr (exkl. moms)

Ändring i TLVFS 2009:4
Fritzes säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se