Om partihandel med läkemedel; Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets Föreskrifter (LVFS 2014:8); HSLF-FS 2018:37
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Om partihandel med läkemedel; Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets Föreskrifter (LVFS 2014:8); HSLF-FS 2018:37

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: