.
Om nyemission
  • Associationsrätt

Om nyemission

Dennis Westermark, Monica Lagercrantz
Produkt-id: 4335671246892
ID: 2282ECA4F8AA8C0B85257F450048AE40

1.611 kr (exkl. moms)

Om nyemission

Om nyemission

Lagerstatus: Tillfälligt slut

Om boken

Nyemissionsuppdrag är mycket vanliga på de affärsjuridiska advokatbyråerna. Trots det är ämnet – nyemission av aktier – sparsamt behandlat i den svenska juridiska litteraturen. Syftet med denna bok är att fylla det tomrummet.Om nyemission är en praktiskt inriktad guide till det legala arbetet i samband med en nyemission och i boken behandlas de olika steg som kan förekomma under processen. Författarnas erfarenhet är att lagtext och förarbeten många gånger inte räcker till när praktiska problem ska lösas. Med en mängd exempel illustreras och besvaras de frågor som kan uppstå med anledning av t.ex. prospektreglerna, ingående av emissionsgarantiavtal, framtagande av emissionsbeslutet, samt teckning, tilldelning och registrering av aktierna.Om nyemission är främst avsedd att vara en handledning för advokater, jurister, anställda på banker och värdepappersbolag samt andra som yrkesmässigt arbetar med nyemission av aktier, men kan även läsas av den som vill veta mer om ämnet.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139016557.jpg", "type"=>"print", "product_id"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F450048AE40", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F450048AE40", "verkid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F450048ADDC1", "subject_areas"=>["Associationsrätt"], "subjects"=>["Associationsrätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0708", "id"=>"47BC43D6151D50C7C1257914002B55FD", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Dennis", "lastname"=>"Westermark"}, {"contact_id"=>"0766", "id"=>"4FE470F960CA203DC1257914002B7C29", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Monica", "lastname"=>"Lagercrantz"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"1129", "size"=>"444", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2013", "publicerat_datum"=>"2013-08-09", "publicerat_timestamp"=>1376006400}