Om marknadsföring av humanläkemedel; (LVFS 2009:6) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:27
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Om marknadsföring av humanläkemedel; (LVFS 2009:6) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:27

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: