Om livsmedelshygien, föreskifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20), LIVSFS 2016:5
Livsmedelsverket

Om livsmedelshygien, föreskifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20), LIVSFS 2016:5

7000

70 kr (exkl. moms)

Innehåller vissa regler om livsmedelshygien och godkännande och registrering av anläggningar m.m. Här finns bland annat regler för hur olika typer av närproducerad mat får säljas direkt till konsumenter i mindre mängder. Beställ ditt exemplar av författningen.
Tryckt upplaga: