Om lagstiftning och annat - 22 uppsatser
Norstedts Juridik

Om lagstiftning och annat - 22 uppsatser

84900

849 kr (exkl. moms)

Den första delen av denna uppsatssamling, Från lagstiftningsarbetet, behandlar vissa praktiska frågor som författaren kommit i kontakt med under långvarigt arbete i utredningar, i departement och i Lagrådet. I en allmän diskussion om olika lagstiftningsfrågor så framhålls att man främst bör utnyttja det omfattande tryckta material som finns tillgängligt – riksdagstryck, betänkanden och departementspromemorior. Flera av uppsatserna bygger på en genomgång av sådant material. Övriga uppsatser har tidigare tryckts i olika tidskrifter och festskrifter, mestadels under de senaste åren. De flesta uppsatserna i denna första del är resultatet av ett projekt kallat ”Frågor kring lagstiftningsprocessen”.Bokens andra del, Civilrätt m.m., innehåller uppsatser som tidigare publicerats framför allt i olika festskrifter.