Om kliniska läkemedelsprövningar på djur; Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:78
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Om kliniska läkemedelsprövningar på djur; Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:78

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: