Om kemiska produkter och biotekniska organismer, föreskrifter. KIFS 2017:7
Kemikalieinspektionen

Om kemiska produkter och biotekniska organismer, föreskrifter. KIFS 2017:7

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändras av KIFS 2019:2, KIFS 2018:1, KIFS 2018:3 och KIFS 2018:4, se länkar längre ned.
Tryckt upplaga: