Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m. Prop. 2014/15:76
Socialdepartementet

Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m. Prop. 2014/15:76

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår att den personkrets som enligt lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands kan komma i åtnjutande av katastrofmedicinska insatser ändras från människor med hemvist i Sverige till människor med anknytning till Sverige.Vidare föreslås att katastrofmedicinska insatser i utlandet ska kunna tillhandahållas även för personer som inte har anknytning till Sverige. I propositionen föreslås även att det införs en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som ger landsting möjlighet att bedriva hälso- och sjukvård i samband med sjöräddningsinsatser i de delar av havet som ligger utanför Sveriges sjöterritorium och där räddningstjänsten ankommer på svenska myndigheter.
Produktdetaljer: