Om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror; Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2016:42
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror; Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2016:42

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: