Om handel med vissa receptfria läkemedel; Föreskrift om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20), HSLF-FS 2018:4
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Om handel med vissa receptfria läkemedel; Föreskrift om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20), HSLF-FS 2018:4

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: