Om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar; Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2016:43
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar; Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2016:43

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: