Om godkännande av läekemedel för försäljning m.m. (LVFS 2006:11) Föreskrift om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:79
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Om godkännande av läekemedel för försäljning m.m. (LVFS 2006:11) Föreskrift om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:79

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: