.
Om god och ond tro
  • Associationsrätt
  • Förmögenhetsrätt

Om god och ond tro

Rolf Dotevall
Produkt-id: 5659876491430
ID: P000042142
Om god och ond tro
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Frågan om en person är i god eller ond tro är central i många rättsliga sammanhang. I denna bok diskuteras ingående under vilka förutsättningar en uppdragstagares insikter om sådana omständigheter som har rättslig relevans kan tillskrivas huvudmannen. Här behandlas i vilken utsträckning kunskapen hos förhandlare eller andra mellanmän som saknar fullmakt kan tillräknas.

Vidare analyseras i vilken omfattning insikter hos anställda och andra medhjälpare i ett aktiebolag kan tillskrivas bolaget. Förutsättningarna för att tillräkna bolaget kunskap hos arbetstagare – ”knowledge governance” – diskuteras internationellt. I denna framställning speglas denna diskussion. Vidare tas t.ex. frågan upp om vilka plikter ett bolag har att organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att reglerna i förordningen om marknadsmissbruk följs.

Boken är en grundligt omarbetad och uppdaterad version av Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet som gavs ut 1998.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139311553.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000042142", "primary"=>"false", "verkid"=>"F990C6A146786CA8852581F30043C3441", "subject_areas"=>["Associationsrätt", "Förmögenhetsrätt"], "subjects"=>["Associationsrätt", "Förmögenhetsrätt"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1076", "id"=>"7FB9A71A6403916EC125753F004C167B", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Rolf", "lastname"=>"Dotevall"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2021.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139311553", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-01-20", "publicerat_timestamp"=>1611100800}